News

  • Օգտվողի կոճակ switch

    Օգտվողի կոճակ switch

    Կոճակ switch ունի մի շարք կառույցների, կարելի է բաժանել սովորական մամլո ախոռ տեսակի, սունկ ղեկավար տիպի, ինքնուրույն փական տիպի, քանի որ վերագրանցելու տեսակի, պտտվող տեսակի բռնակի, ինչպես լույսի, գոտի թեթեւ խորհրդանիշների եւ հիմնական տեսակի, եւ այլն, [ 1] ունի մեկ կոճակը, կրկնակի toggle, երեք կոճակները եւ այլ com ...
    Read more
WhatsApp Online Chat!